Beogradska umetnička škola za dizajn i nove medije

Višegradska 25 - 27 ,11000 Beograd

tel:064/812-96-96

PIB:110174111 | Matični broj:17907883

broj rešenja:022-05-00062/2017-03

tekući račun: 330-4016791-26

email: beogradskaumetnicka@gmail.com

Kontakt

Višegradska 25 - 27
Beograd, Srbija

064/812-96-96